03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001

מקבל פנסיה בגיל פרישה וממשיך לעבוד? המאמר הבא יכול לחסוך לך מס של אלפי שקלים

בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, החל משנת 2012 אפשר להמשיך לעבוד ולקבל פטור על הפנסיה.

רקע

עובד שהגיע לגיל פרישה ומקבל פנסיה רשאי לנצל פטור על הקצבה בהתאם לנוסחה שנקבעה (נוסחת הקיזוז). מס הכנסה קבע  סל פטור אחד לפיצויים ולקצבה. לפי הנוסחה משיכת פיצויים פטורים ממס מקטינה את הפטור על הפנסיה ולהיפך.

 

עד שנת 2011 העובד היה חייב במס מלא על הקצבה עד למועד בו ניתן היה להחיל את נוסחת השילוב הישנה (נוסחה שהייתה נהוגה עד 2012), קרי פרישה מוחלטת מעבודה.

כיום עובדים רבים מממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה גם לאחר גיל פרישה ומממשים את זכאותם לקבלת פנסיה. מכיוון שהעובד טרם פרש ממקום העבודה, אין הוא זכאי בשלב זה לפיצויים, אלא רק במועד ניתוק מלא של יחסי עובד מעביד, קרי בפרישה מוחלטת מעבודה.

 

נשאלת השאלה האם עובד שהמשיך לעבוד בגיל פרישה והחל לקבל קצבה זכאי לפטור על הקצבה?

​עד שנת 2011 פורש שהגיע לגיל פרישה לא יכל לקבל פטור על הקצבה ובמקביל להמשיך לעבוד. החל משנת 2012 במסגרת תיקון 190 תוקן החוק כך שאפשר כבר בגיל פרישה לקבל פטור על הקצבה ולהמשיך לעבוד, ז"א להחיל את נוסחת הקיזוז וזאת באמצעות טופס 161דהנקרא "בקשה לקבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה" (לפרטים נוספים ראה מאמר באתר).

 

אם כך איך מחשבים את הפטור על הקצבה בגיל הפרישה ללא פיצויים בפועל?

לצורך כך צריך לקבוע כמה פיצויים פטורים במועד הפרישה הסופי בכוונתי למשוך, להקטין אותם מסל הפטור במועד החישוב (במועד קבלת הקצבה ) ולקבוע את הפטור על הקצבה. במועד הפרישה הסופי אפשר יהיה למשוך את הפיצויים בפטור בהתאם לסכום שקבענו בפטור ממס.

מתי כדאי לפנות למס הכנסה לצורך ניצול ההטבה?

במועד קבלת הקצבה הראשונה שלאחר גיל הפרישה.

המשמעות היא שאפשר בגיל פרישה להמשיך לעבוד, לקבל קצבה ולנצל חלק מסל הפטור לטובת פטור ממס על הקצבה ובנוסף לנצל חלק מסל הפטור לטובת משיכת פיצויים פטורים במועד הפרישה הסופי מעבודה.

באפשרות זו אפשר לחסוך אלפי שקלים בשנה, אך דורשת תכנון נכון ויעיל על ידי איש מקצוע המתמחה במיסוי פרישה, אחרת יכול להיווצר מצב שלא ישולם מס על הפנסיה (או מס חלקי) אך ישולם מס מיותר על הפיצויים ולהיפך, ניצול פטור מיותר על הפיצויים שעלול לגרום לתשלום מס ביתר על הקצבה בכל תקופה הפנסיה!