03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001

נקודות זיכוי במשפחה חד הורית​

כאשר התא המשפחתי מורכב משני הורים החיים בנפרד (גרושים או פרודים) ישנה הבחנה בין שני המקרים:

הורה שהילד נמצאים בחזקתו - הורה במשפחה חד הורית שמחזיק בילדים זכאי לנקודות זיכוי בדיוק כפי שזכאית אם נשואה.

 

הטבה נוספת - הורה החי בנפרד והילדים בחזקתו יקבל 1 נקודת זיכוי.

 

הורה שהילדים נמצאים בחזקתו - יהיה זכאי לנקודות זיכוי של האב.

במידה והאם אינה זכאית לנקודות זיכוי בגין ילדיה כיוון שאינם נמצאים בחזקתה, היא תוכל לקבל רק את נקודות הזיכוי השייכות לאב.

 

הטבה נוספת - הורי החי בנפרד שהילדים לא בחזקתו, יקבל 1 נקודת זיכוי במידב ומשלם דמי מזונות או משתתף בכלכלת ילדין (משמורת משותפת).

 

נקודות זיכוי להורה יחיד

ילד להורה יחיד יקבל נקודות זיכוי כלהלן:

  • נקודות זיכוי רגילות הניתנות לאם בגין ילדיה
  • 1 נקודת זיכוי כהורה חד הורי ללא קשר ךמספר הילדים, ובנוסף