זיכוי ישובים​

מי שגר שנה אחת לפחות ביישוב מזכה (לפי רשימה שמפורסמת על ידי רשות המיסים) זכאי לזיכוי ממס כנגד הכנסותיו מיגיעה אישית.

הטבת המס נקבעת בהתאם לאחוזים מסויימים ובכפוף לתקרה שמשתנה מיישוב ליישוב.

מי שמתגורר בשנה מסויימת ביישוב מזכה רק חלק מהשנה יקבל את הזיכוי באופן יחסי לתקופת המגורים ביישוב המזכה.

 

חישוב זיכוי ישובים משנת 2016 ואילך

בשנת 2016 חל תיקון בחוק, אשר במסגרתו נקבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. בהתאם לניקוד ייקבע אחוז ההטבה, עד לתקרה שנקבעה לאותו יישוב. 

לעניין חישוב זיכוי מהמס לא חל שינוי משנים קודמות.

 

לרשימת הישובים הזכאים להנחה במס לשנת 2016

 

לדוגמא:

ישראלי עבר לגור בקיבוץ זיקים משנת 2016. מה-1.1.16 ועד 30.4.2016. לא היו לו כלל הכנסות. ב- 1.5.16 עבר להתגורר בתל אביב והחל להשתכר מדי חודש 20,000 ש"ח.

סה"כ משכורת לשנת 2016                       160,000 ש"ח (20,000*8=160,000)

תקרה לשנת המס 2016                            241,080 ש"ח

סה"כ סכום לחישוב                                    160,000 ש"ח

אחוז הזיכוי לפי רשימה                              20%

סה"כ זיכוי מהמס בשנת 2016                 10,667 ש"ח (160,000*4/12*20%)

על מנת לקבל את הזיכוי צריך אישור תושבות.

אצל שכיר ניתן לקבל את הזיכוי על ידי הצגת אישור תושבות למעביד או באמצעות תאום מס אצל פקיד השומה.

הערה - בשנת המס הראשונה למגורים ביישוב מזכה ניתן לקבל את הזיכוי לאחר תום שנת המגורים באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה לגבי אותה שנה.

זיכוי בגין תוספת פעילות רמה א'

מי שמשרת במערך הלוחם ומקבל משכורת מיוחדת של תוספת פעילות רמה א' בשל שירותו בשטח פתוח יקבל זיכוי בגובה 5% ממשכורתו המיוחדת. זיכוי זה לא ניתן במקביל לזיכוי יישובים.

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001