זיכוי ישובים משנת 2016​

החל משנת 2016 חל שינוי בבחינת היישובים הזכאים להנחה.

 

להלן הסבר מתוך אתר רשות המיסים:

החל משנת 2016 החוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו מוגדר כ- "ישוב מוטב". ההטבה נקבעה בהתאם לניקוד ולקריטריונים הנ"ל.

  1. ההטבה תחושב על ההכנסה החייבת מיגיעה אישית.
  2. ישוב שנמצא בתחום הניקוד המזכה בשנת המס, יחולו לגביו הכללים של מתן ההקלה באופן יחסי לתקופת התושבות של הנישום בישוב.
  3. ישוב שהיה ברשימת הישובים עד ליום 31/12/2015 ואינו נמצא ברשימת הישובים המוטבים לשנת 2016, ימשיך לקבל את ההטבה בשנים 2016 ו-2017 (הוראת מעבר). התנאי לקבלת ההטבה הוא שהנישום היה תושב הישוב במשך כל שנת המס (אין יחסיות). ברשימת הישובים המצורפת מדובר בישוב אחד בלבד – כפר ורדים. תושב כפר ורדים אשר היה זכאי להנחה בשנת המס 2015, יהיה זכאי להנחה בשיעור של %11 עד לתקרה של 120,159 ₪ (בשנת המס 2016) אם הוא היה תושב כפר ורדים בכל שנת המס 2016. האמור חל גם לגבי שנת המס 2017.
  4. ישוב שנקבעה לו הנחה לפי הוראת מעבר בשל היותו שייך למועצה אזורית שלפחות חצי מישוביה נכללו ברשימת הישובים המוטבים, יקבלו הנחה כאמור גם בשנים 2016 ו-2017. לגבי ישובים אלו נקבע כי תושב הישוב יהא זכאי להנחה אם הוא גר במהלך כל השנה בישוב. לא תינתן הנחה יחסית. להלן רשימת הישובים: אלמוג, אפק, בית הגדי, בקעות, ברור חיל, גבעולים, גיתית, גלגל, דורות, ורד יריחו, זרועה, חמרה, יושיביה, ייט"ב, מבקיעים, מירב, מכורה, מלילות, מלכישוע, מסילות, מעגלים, מעלה גלבוע, ניר דוד (תל עמל), נירן, נתיב הגדוד, רוויה, רוחמה, רשפים, שיבולים, שלוחות, שרשרת, תומר.
  5. ישוב שנמצא ברשימת הישובים המוטבים בשנת המס 2016 ואילך ויצא מרשימה זו בשנים הבאות, לאור ניקוד שנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - תושב ישוב כאמור שהיה תושב הישוב במהלך כל שנת המס שקדמה לשנת הוצאת הישוב מהרשימה וגם בכל שנת המס לגביה מתבקש זיכוי (שנת המס שבה הוצא הישוב או שנת המס שלאחריה, לפי הענין, או שתיהן), יהא זכאי להטבה לפי חוק זה בשנה שבה הישוב הוצא מרשימת הישובים המוטבים וגם בשנה שלאחריה. תושב ישוב כאמור, יקבל הנחה בשיעור שנקבע טרם הוצאתו מרשימת הישובים המוטבים. כמו כן, במקרה זה לא יחולו כללי היחסיות וההטבה מותנית במגורי הנישום במהלך כל השנה.
  6. סכומי התקרות שנקבעו בתיקון זה יתואמו החל משנת המס 2020, למעט התקרה שנקבעה לכפר ורדים אשר תתואם בשנים 2016 ו-2017.
  7. רשימת הישובים לפי סמל יישוב, שם הישוב, שיעור ההנחה ותקרת ההנחה מצ"ב.
  8. ההנחה לחייל על פי סעיף 11(ג) לפקודה תהיה בתוקף גם בשנים הבאות והתקרה תתואם החל משנת המס 2020.
  9. באשר לעיר אילת, אין שינוי בסעיף 11 לחוק אס"ח והוא ממשיך להיות בתוקף גם בשנים הבאות. ההנחה הינה בשיעור של %10 עד לתקרה של 920,238 (בשנת 2016) 
  10. להזכירכם, עובד המבקש הטבה עפ"י סעיף 11 לפקודה או על פי סעיף 11 לחוק אס"ח, ימציא למעסיקו טופס 1312א' וימלא טופס 101. המעסיק יעניק לו את ההטבה בכפוף להוראות החוק וללא צורך להפנותו למשרד השומה.
 

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001