עולה חדש ותושב חוזר

עולה חדש

עולה חדש זכאי במשך תקופה רצופה של 42 חודשים (3.5 שנים) מיום עלייתו לנקודות זיכוי כמפורט להלן:

  • 1/4 נקודות זיכוי לחודש -במשך 18 חודשים הראשונים.
  • 1/6 נקודות זיכוי לחודש -במשך 12 חודשים נוספים לאחר מכן.
  • 1/12 נקודות זיכוי לחודש - במשך 12 חודשים נוספים לאחר מכן.

במנין החודשים לבקשת העולה לא תובא בחשבון תקופת שרות חובה, לימודים במוסד לימודים על תיכוני, ותקופת העדרות מהארץ העולה על 6 חודשים ואינה עולה על 3 שנים.

מי שעזב את ישראל כקטין וחזר אליה כעבור תקופה של חמש שנים לפחות, יראו אותו כעולה חדש.

תושב חוזר

תושב חוזר שחזר לארץ בתקופה מ 16/05/2010 ועד 30/09/2012 לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות, זכאי לנקודות זיכוי מיום חזרתו לארץ או מיום 01/01/2011 המאוחר מביניהם, זכאי לנקודות זיכוי כמפורט להלן:

  • 1/4 נקודות זיכוי לחודש -במשך 18 חודשים הראשונים.
  • 1/6 נקודות זיכוי לחודש -במשך 12 חודשים נוספים לאחר מכן
  • 1/12 נקודות זיכוי לחודש - במשך 12 חודשים נוספים לאחר מכן.

במנין החודשים לא תובא בחשבון לבקשת התושב חוזר תקופת שרות חובה, לימודים במוסד לימוד על תיכוני, ותקופת העדרות מהארץ העולה על 6 חודשים ואינה עולה על 3 שנים.

ניתן לקבל את נקודות הזיכוי בשנת המס בשתי דרכים: 

אפשרות א - להציג תעודת עולה/תושב (לפי העניין) למעביד, ולקבל דרך התלוש שכר את הניכוי.

אפשרות ב - לפנות למס הכנסה בבקשה לתאום מס, ולצרף לבקשה תעודת עולה/תושב (לפי העניין).

לאחר שנת המס - להגיש דוח שנתי למס הכנסה ולצרף תעודת תושב/עולה (לפי העניין).

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001