הוצאות מוכרות לשכירים​

הוצאה מוכרת לצורך מס הינה הפחתה בנטל המס של המשלם, מכיוון שאת המס מחשבים לאחר הפחתת הוצאות מוכרות מהכנסות ממשכורת, המשמעות בפועל היא שהמס ששולם בגין הוצאות שהן מוכרות לשכיר ניתן לדרוש ממס הכנסה בחזרה.  

גובה ההחזר ממס תלוי בשיעור המס השולי של העובד בהתאם למדרגות המס שבו הוא נמצא, כך לדוגמא אם המס השולי שלכם הוא 47%, תקבלו החזר של כמעט ממחצית הההוצאה.

 

לדוגמא - אם הרווחתם סך של 250,000 ש"ח בשנה (שעור מס שולי 34% במונחי 2017), ודרשתם הוצאה מוכרת בסך של כ- 5,000 ש"ח, הנכם זכאים להחזר מס של 1,700 ש"ח       (1,700=35%*5,000), כאשר על מנת לקבלו תידרשו להגיש דוח להחזר מס.

מהן ההוצאות המוכרות לשכיר:

השתלמות מקצועית, לימודים, כנסים, ימי עיון – תותר הוצאה רק לצורך עדכון ושמירת הידע המקצועי. הוצאה לרכישת מקצוע חדש ו/או לימודים לתואר אקדמי לא תותר כהוצאה.

ספרות מקצועית – תותר אם היא משמשת לצרכי עבודה.

דמי חבר לאגודות מקצועיות – תותר בתנאי שהיא בתחום העבודה (כגון לשכת רואה חשבון, לשכת עו"ד, אגודת הרופאים וכו').

עבודה מהבית - במידה והנכם מוכרחים לעבוד מהבית ולשם כך ובבית קיים חדר עבודה בנפרד, ניתן להכיר חלק יחסי מהוצאות הבית (חשמל, ארנונה, צים וכו').

במקרה בו מדובר בהוצאות שחלקן פרטיות וחלקן עסקיות ולא ניתן להפריד ביניהם, לא ניתן להכיר בהוצאות לצורך מס.

הגשת דוח למס הכנסה – שכר טרחה ועמלות שמשולמות ליועצים מקצועיים בגין הכנת הדוח.

על מנת לקבל את הטבת המס בגין התרת ההוצאות תצטרכו להגיש דוח שנת להחזר מס.

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001