הפקדות לקופ"ג, ביטוח חיים ואובדן כשר עבודה​

קופת גמל לקצבה וביטוח חיים

הפקדות לקופת גמל לקצבה ו/או הפקדות לביטוח חיים מאפשרות קבלת ניכוי או זיכוי מהמס. את ההטבה ניתן לקבל רק בגין הפקדות העובד. ניתן להפקיד גם באופן עצמאי.

זיכוי – סכומים המקטינים את חבות המס, לדוגמא אם אתה חייב על הכנסתך החייבת מס בסכום של 15,000 ש"ח לפני זיכויים אישיים, ומגיעים לך זיכויים בסך 5,000 ש"ח, תהיה חייב לשנה זו מס של 10,000 ש"ח. 

ניכוי – סכומים המופחתים מהכנסה החייבת. החסכון במס הנובע מניכוי הוא הסכום המותר בניכוי, שהוא מוכפל בשיעור המס השולי בו חייבת הכנסתך. לדוגמא אם המס השולי שחייבת בו הכנסתך הוא בשעור של 34%, ואתה זכאי לניכוי מהכנסה החייבת בסכום של 1,000 ש"ח, החיסכון במס הנובע מהניכוי הוא בסכום של 340 ש"ח. 

ניתן לקבל את הטבות המס באמצעות הגשת דוח להחזר למס הכנסה.

אובדן כשר עבודה

בגין הפקדות לאובדן כשר עבודה ניתן לקבל ניכוי בשעור  של 3.5% מוגבל בתקרה.

ניתן לקבל את הטבות המס באמצעות הגשת דוח להחזר למס הכנסה.

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001