נקודות זיכוי בגין ילדים​

נקודות זיכוי לגבר(אב) בגין ילדים

גבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם "פעוטות" כלהלן:

  • 1 נקודת זיכוי בשנת לידתו.
  • 2 נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.
  • 1 נקודת זיכוי בשנה שבה מלאו לו שלוש שנים.

פעוט – מוגדר כילד שטרם מלאו לו 4 שנים.

נקודות זיכוי לאישה בגין ילדים

אישה נשואה הנושאת בכלכלת ילדיה הנמצאים בחזקתה ומקבלת קצבת ילדים תהיה זכאית בעד כל אחד מילדיה:

  • 1/2 נקודת זיכוי בשנת הלידה.
  • 2 נקודות זיכוי בשנה שמלאו לו שנה ועד השנה שבה מלאו לו 5 שנים.
  • 1 נקודות זיכוי בשנה שמלאו לו 6 שנים ועד השנה שבה מלאו לו 17 שנים.
  • 1/2 נקודת זיכוי בשנה שבה מלאו לו 18 שנים.

הערה - נקודות הזיכוי לאישה כוללים את נקודות הזיכוי להורה עד גיל 5.

בעקבות תוכנית כחלון הוגדלו נקודות זיכוי לשנים 2017-2018

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001