נקודות זיכוי במשפחה חד הורית​

כאשר התא המשפחתי מורכב משני הורים החיים בנפרד (גרושים או פרודים) ישנה הבחנה בין שני המקרים:

הורה שהילדים נמצאים בחזקתו – הורה במשפחה חד הורית שמחזיק בילדים זכאי לנקודות זיכוי בדיוק כפי שזכאית אם נשואה (ראה עמוד קודם).

הטבה נוספת - הורה החי בנפרד והילדים בחזקתו יקבל 1 נקודת זיכוי.

הורה שהילדים אינם נמצאים בחזקתו – יהיה זכאי לנקודות זיכוי של האב.

במידה והאם אינה זכאית לנקודות זיכוי בגין ילדיה כיוון שאינם נמצאים בחזקתה, היא תוכל לקבל רק את נקודות הזיכוי השייכות לאב (ראה עמוד קודם).

הטבה נוספת - הורה החי בנפרד שהילדים לא בחזקתו, יקבל 1 נקודת זיכוי במידה ומשלם דמי מזונות או משתתף בכלכלת ילדיו (משמורת משותפת).

 

דגשים

  • נקודת הזיכוי תוענק גם כאשר מדובר בבני זוג פרודים אשר גירושיהם עדין אינם בתוקף ובני הזוג חיים בנפרד. לשם כך צריך למלא טופס פרודים (טופס 4440).
  • לעיתים פקיד השומה ירצה לראות בפועל שההורה מקבל קצבת ילדים כהוכחה לכך שהילדים בחזקתו.
  • כאשר המשמורת משותפת רצוי להגיע להסכמה בכתב בין בני הזוג הפרודים או הגרושים מי יחשב לצרכי מס כמשפחה חד הורית.

 

נקודות זיכוי להורה יחיד

ילד להורה יחיד יקבל נקודות זיכוי כלהלן:

  • נקודות הזיכוי הרגילות הניתנות לאם בגין ילדיה 
  • 1 נקודת זיכוי כהורה חד הורי ללא קשר למספר הילדים, ובנוסף;
  • נקודת זיכוי שהיה אמור לקבל ההורה השני בשל "פעוט"

 

דוגמא לנקודות זיכוי בגין ילדים בלבד:

אם חד הורית אשר ילדה בשנת המס זכאית בגין הרך הנולד ל - 2.5 נקודות זיכוי (1/2 נקודת זיכוי בשנת הלידה, 1 נקודת זיכוי כהורה יחיד, ו-1 נקודת זיכוי בגין פעוט).

בשנה שלאחר שנת הלידה תהיינה זכאית ל- 5 נקודות זיכוי (2 נקודת זיכוי בשנת הלידה, 1 נקודת זיכוי כהורה יחיד,  ו-2 נקודת זיכוי בגין פעוט).

"ילד להורה אחד" – ילד בשנת המס טרם מלאו לו 19 עשרה שנים ואחד מהוריו נפטר בשנת המס או קודם לכן או שהוא רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.

נקודות זיכוי לאלמן/אלמנה בגין ילדים של בני הזוג

 

אלמן או אלמנה שהתחתנו יהיו זכאים לנקודות בגין כל אחת מהילדים של בני זוגם כפי שהיו מקבלים על ילדיהם שלהם.

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001