רצף קצבה​

מהו רצף קצבה?

רצף קצבה הוא השארת כספיי פיצויים קצבתיים שנצברו בקופות גמל וקבלתם בעתיד כקצבה (פנסיה חודשית). בכך העובד דוחה את התחשבנות המס עד לגיל פרישה מעבודה, משמע במקום לשלם מס על כספיי הפיצויים במועד סיום העבודה, העובד יקבל במועד הפרישה פנסיה חודשית, והמס ישולם מקופת הפנסיה עצמה, לפי מדרגות המס.

אילו כספים ניתן לייעד לרצף קצבה?

ניתן לייעד לכך רק כספים שהופקדו לעובד במהלך תקופת עבודתו באופן שוטף בקרנות פנסיה, או בביטוח מנהלים מסוג קצבה, וכן כספים שהופקדו בקופ"ג או ביטוח מנהלים לאחר ה- 01.01.2008.

מהם היתרונות ברצף קצבה?

  • הגדלת הפנסיה החודשית.
  • דחיית תשלום המס למועד הפרישה, וסבירות גבוהה לתשלום מס נמוך במועד זה.
  • המרת פיצויים לקצבה מגדילה את הפטור על הפיצויים החייבים במס במועד הפרישה.
  • קיימת אפשרות לייעד רק חלק מכספי הפיצויים לקצבה (לדוגמא למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס ולייעד לקצבה את יתרת הכספים החייבים במס.
  • ניתן להתחרט בכל רגע נתון כאשר מועד ההתחשבנות הינה מועד החרטה (ראה הרחבה בפרק חרטה מרצף קצבה)

התנאים לייעוד כספים לרצף קצבה

  • שאכן עומדים לזכות העובד כספיי פיצויים קצבתיים.
  • במועד הפרישה העובד הודיע לפקיד השומה על כוונתו לייעד את כספיי הפיצויים לרצף קצבה.

דגשים

  • אי אפשר לייעד לרצף קצבה כספים שהתקבלו במזומן/מהמעביד.
  • אפשר לשלב רצף פיצויים ורצף קצבה.
  • חרטה מייעוד כספים מרצף קצבה, גוררת אחריה חרטה גם מרצף פיצויים מאותו מעביד.

החל משנת 2017 חל רצף קצבה אוטומטי (ראה מאמר בנפרד)

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001