היוון קצבה​

מהו היוון קצבה?

היוון קצבה, הינו משיכת כספים קצבתיים באופן חד פעמי.

אילו כספים ניתן להוון?

כספיי תגמולים וכספיי פיצויים בעלי אופי קצבתי (צבירה לפנסיה):

מדובר על כספים שהופקדו באופן שוטף במהלך תקופת העבודה בתוכנית קצבתית (קרנות פנסיה, פוליסת ביטוח מסלול קצבה), וכן כספים שהופקדו בקופות גמל ופוליסות ביטוח הוניות החל מ- 01.01.2008 (המועד בו הוחל חוק פנסיה חובה שקבע כי החל משנת 2008 כל הכספים מופקדים רק למסלול קצבה).

מהם התנאים להיוון?

  1. מינימום קצבה מזערית - הוכחת פנסיה בסך של 4,418 לחודש (במונחי 2016).
  2. הגעה לגיל זכאות - גיל פרישה (גבר 67 אישה 62), או הגיל בו החל לקבל קצבה מזכה, המאוחר מביניהם.

מהם התנאים להיוון בפטור ממס?

משיכת כספים קצבתיים יכולים להיות פטורים ממס מגיל פרישה עד לתקרה של 739,116 ש"ח (במונחי 2016), וזאת כל עוד לא נוצלה תקרת הפטור לטובת משיכת פיצויים פטורים.

מה גובה המס שאצטרך לשלם אם תקרת הפטור נוצלה לטובת פיצויים?

על משיכת כספיי קצבה כדין חל שיעור מס שולי. ניתן לבצע פריסה אחורה או קדימה עד 6 שנים (תלוי בגיל הפורש).

כמה מס אשלם אם משכתי את התגמולים שלא על פי הכללים (משיכה שלא כדין)?

משיכת כספיי תגמולים קצבתיים לפני גיל פרישה ו/או ללא הוכחת קצבה מזערית נחשבת כמשיכה שלא כדין ותמוסה בשעור מס של 35%. או מס השולי, הגבוה מביניהם.

 

הערה –  בקרן פנסיה ותיקה חלים כללי היוון אחרים (בהתאם לתקנות הקופה).

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001