תוכנית נטו למשפחה​

ביום 16 במאי 2017 פורסם ברשומות חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים - הוראת שעה), התשע"ז -2017. החוק מגדיל את נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים (פעוטות), בחישוב המס על הכנסותיהם בשנות המס 2017 ו- 2018, רטרואקטיבית מיום 1 בינואר 2017.

 

נקודות זיכוי לאישה בגין ילדים בלבד (משנת 2017)

 

  • 1.5 נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ובשנת המס שבה מלאו לו שמונה עשרה שנים (לפני התיקון 1/2).

 

  • 2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו חמש שנים (לפני תיקון 2).

 

  • 1 נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת המס שבה מלאו לו שבע עשרה שנים (ללא שינוי).

 

  • 1/2 נקודת זיכוי בשנת המס שבה מלאו לו שמונה עשרה שנים (ללא שינוי).

הערה - נשים שילדו בשנת 2017 ובשנת 2018 תהיינה זכאיות להעביר 1 נקודת זיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה. לצורך כך נדרש  לעדכן את המעסיק.

 

נקודות זיכוי לאב בגין ילדים בלבד (משנת 2017)

 

 

  • 1.5 נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ובשנת המס שבה מלאו לו שמונה עשרה שנים (לפני התיקון 1).

 

  • 2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ובשנת מס שאחריה (לפני תיקון 2).

 

  • 2.5 נקודות זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו ארבע שנים ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים (ללא התיקון 0).

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001