מיסוי פיצויים במועד ההפקדה​

החל משנת 2017 הפקדות מעביד לפיצויים באופן שוטף מעל סכום של 2,667 ₪ לחודש (במונחי 2017) המהווים  8.33% מתקרת השכר שנקבעה בסך של 32,000 ₪ לחודש, או לחילופין 6% משכר של 44,444 ₪ לחודש, ייחשב כהכנסת עבודה בידי העובד במועד ההפקדה.

כמה מס ישלם העובד בפועל במועד ההפקדה?

סכומי ההפקדה שמעל התקרה יחויב בשווי מס הכנסה בהתאם למדרגות המס השולי שלו ובדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות כמפורט להלן:

אם המעביד מפקיד לפיצויים 8.33% משכרו של העובד בכל חודש:

  • בשכר שנע בין 41,410-32,000 ₪ ישלם העובד מס בשיעור של 47% (35% מס הכנסה ו-12% דמי ביטוח לאומי ובריאות).
  • ​בשכר שנע בין 43,240-41,410 ₪ ישלם העובד מס בשיעור של  59% (47% מס הכנסה ו- 12% דמי ביטוח לאומי ובריאות)
  • בשכר שנע בין 53,333-43,241 ₪ ישלם העובד מס הכנסה בשיעור של .47%.
  • בשכר מעל 53,334 ישלם העובד מס הכנסה בשיעור מירבי של 50%.

אם המעביד מפקיד לפיצויים 6% משכרו של העובד בכל חודש: להלן:

  • בשכר שנע בין 53,333-44,444 ₪ ישלם העובד מס הכנסה בשיעור של 47%.
  • בשכר מעל 53,334 ישלם העובד מס הכנסה בשיעור מירבי של 50%.

על מי לא חל התיקון בחוק?

על מי שהופקד עבורו סכומים בקרן פנסיה ותיקה. במקרה זה החיוב במס יהיה במועד המשיכה.

אם המעביד מפקיד לפיצויים בקרן פנסיה ותיקה ובקופה נוספת?

החיוב בשווי מס על ההפקדה יחול על סכום ההפקדה שמעבר לתקרה בניכוי הסכום הגבוה מבין התקרה לבין הסכום שהופקד בקרן פנסיה הותיקה.

לדוגמא

עובד מרוויח 52,000 ש"ח. המעביד מפריש 6% לקרן פנסיה ותיקה עבור שכר של 40,000 ש"ח ועל היתרה בסך 12,000 ש"ח מפקיד 8.33% לביטוח מנהלים.

סכום ההפקדה                                 3,400 ש"ח (6% *40,000 + 8.33% *12,000)

סכום הגבוה מבין התקרה לסכום שהופקד בקרן פנסיה הותיקה הוא 2,667 (חישוב להלן):

התקרה                                              2,667 ש"ח

הפקדה בקרן פנסיה ותיקה            2,400 ש"ח  (6% *40,000)

שווי מס                                              733 ש"ח  (2,667 - 3,400)

  

האם חל חיוב במס על כספי השלמה לפיצויים?

כספי השלמת פיצויים לקופת פיצויים לטובת העובד מעל לתקרה של 32,000 ₪ כפול הוותק יחויב בשווי במועד ההשלמה.

לדוגמא

עובד עבד 10 שנים בשכר של 42,000 ₪ וצבר בקופת פיצויים סך של 280,000 ₪, מתוך השלמת פיצויים לקופה בסך 140,000 ₪, סך של 100,000 ₪ חייב במס במועד ההשלמה (ראה חישוב להלן).

סך חבות הפיצויים                          420,000 ש"ח (42,000*10)

סה"כ בקופת פיצויים                     280,000 ש"ח

השלמת פיצויים                              140,000 ש"ח

סה"כ בקופה לפיצויים                   280,000 ש"ח

סה"כ הפקדה מותרת ללא מס    320,000 ש"ח (32,000*10)

השלמת פיצויים פטורה ממס       40,000 ש"ח

השלמת פיצויים חייבת במס        100,000 ש"ח

 

בגין הכספים שחויבו במס במועד ההפקדה, מה דין המס במועד המשיכה?

ככלל כספים ששולם עליהם מס במועד ההפקדה לא ימוסו פעם נוספת.

במועד המשיכה לעובד יהיו מספר חלופות לקבלת הכספים:

  • כקצבה חודשית – יהיו פטורים ממס במסגרת "קצבה מוכרת".
  • כסכום חד פעמי - על הרווחים שנצברו יחול מס בשיעור של  15%.

 

דגשים

  • השלמת פיצויים לעובד במזומן נחשב כמענק פרישה רגיל ולא יחוייב בשווי.
  • הפקדת השלמת פיצויים לקופה שלא במועד סיום העבודה לצורך כיסוי התחייבות לעובד בגין גידולי שכר משנים קודמות תחוייב בשווי כמו כספי השלמה.​

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001