טופס 161 ד - קבוע זכויות​

החל משנת 2012 כל מי שמגיע לגיל פרישה, מקבל קצבה, ומעוניין בפטור על הקצבה חייב למלא טופס 161 ד.

מהו טופס 161 ד?

בתיקון 190 (החל משנת 2012) מס הכנסה קבע סל פטור אחד בסך 737,352 ₪ (במונחי 2017), אותה ניתן לנצל לטובת משיכת פיצויים, לטובת משיכת כספים קצבתיים מקופו"ג (בהתאם לתקנות קופ"ג) ו/או לנצל את הפטור לטובת הפנסיה.

 

על מנת שמס הכנסה יוכל לחשב את הפטור על הקצבה הוא צריך להתחשב בכל הסכומים המשפיעים על סל הפטור.

במילים אחרות טופס 161 ד הוא טופס עזר שבו הפורש ממלא את כל הנתונים הנדרשים לפקיד השומה לצורך חישוב הפטור ממס על הקצבה לרבות:

  • פרטי העובד, מועד הפרישה/ קבלת הקצבה.
  • ​משיכת פיצויים פטורים ו/ או היוונים שבוצעו בעבר המשפיעים על הזכאות לפטור.
  • מסירת הודעה על המשך עבודה אצל מעסיק גם לאחר גיל הפרישה במקביל לקבלת הקצבה.
  • זכאות לחשוב פטור בהתאם לנוסחת הקיזוז החלה משנת 2012 לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה או בהתאם לנוסחת השילוב הישנה החלה לפני כן (רלוונטי למי שפרש והחל לקבל קצבה לפני שנת 2012 ו/ או למי שהגיע שפרש לפני שנת 2012 והגיע  לגיל פרישה אחרי שנת 2012).

בנוסף לאמור לעיל יידרש העובד למלא פרטים נוספים וחשובים אשר רצוי שימולאו לאחר שקלול כל הנתונים הרלוונטים לפרישה ונדרש בגינם תכנון מוקדם וזאת לצורך ניצול הטבת המס באופן מירבי והן:

  • משיכה חד פעמית של כספי תגמולים קצבתיים בפטור ממס – רלוונטי למי שמעוניין לנצל חלק מהפטור לטובת כספי תגמולים קצבתיים על חשבון מענקי פרישה פטורים.
  • שריון פטור של משיכת כספי פיצויים בעתיד בפטור ממס – רלוונטי למי שממשיך לעבוד לאחר גיל פרישה ומקבל במקביל פנסיה (ראה מאמר נפרד).
  • בנוסף, במועד מילוי הטופס צריך להחליט האם לנצל את הגדלת הפטור הצפוייה בשנים הבאות ומתבצעת בהדרגה משנת 2012 ועד שנת 2025 (תוספת של 3% ו-15% בשנים 2020 ו-2025 בהתאמה) לטובת קבלת פטור נוסף בעתיד לפנסיה, או לטובת משיכת (היוון) כספים קצבתיים מקופו"ג בפטור, או לחלק ביניהם.

מדוע נקרא הטופס קבוע זכויות?

מכיוון שלאחר 90 יום ממועד מילוי הטופס לא ניתן לשנות את ההחלטה ולהגדיל בעתיד את הסכום להיוון קצבה בפטור.

 

מילוי הטופס באמצעות איש מקצוע המתמחה במיסוי פרישה יכול לחסוך אלפי שקלים בשנה, וזאת משום שהנתונים  שממלאים בטופס משפיע על המס שישולם על הפיצויים, על כספי התגמולים הקצבתיים  וכמובן על שעור הפטור שהפורש יהיה זכאי לקבל על הפנסיה לאורך כל תקופת הפנסיה. כך לדוגמא מילוי לא נכון של הטופס, עלול להוביל למצב שבו לא ישולם מס על הפנסיה (או מס חלקי) אך ישולם מס מיותר על הפיצויים ולהיפך, ניצול פטור מיותר על הפיצויים שעלול לגרום לתשלום מס מיותר על הקצבה לאורך כל תקופה הפנסיה!

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001