תשלום דמי אבטלה​

דמי אבטלה מהווים תחליף לשכר עבודה ולצורך חישוב המס נחשבים כשכר עבודה רגיל, ולכן חייבים בדמי ביטוח לאומי ומס הכנסה.

דמי אבטלה המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי הינו שיעור מתוך שכר עבודה ממוצע שהיה לך בששת החודשים המלאים האחרונים שקדמו לאבטלה.

 

הסכום המתקבל בפועל נמוך משכרו של העובד בתקופת עבודתו ומכיוון שהמס מחושב על בסיס שנתי נוצר הפרש בין הסכום ששולם למס הכנסה בתקופת העבודה לבין המס שהיה משתלם על בסיס שנתי. בגין ההפרש הנ"ל מגיע החזר מס. 

על מנת לקבל את ההחזר צריך להגיש דוח שנתי ולצרף לדוח אישור שנתי מהמוסד לביטוח לאומי על דמי האבטלה שהתקבלו באותה שנה.

מצ"ב קישור להזמנת האישור מביטוח לאומי. האישור ישלח תוך מספר ימים ישירות לביתך.

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001