מקומות עבודה​

המס מחושב על בסיס שנתי אך משולם כל חודש. כאשר פעם בחודש המעביד מחשב את תשלום המס בהתאם לשיעורי המס, ניכויים וזיכויים לרבות נקודות זיכוי הניתנות באופן יחסי לאותו חודש כאשר ההנחה היא שהעובד ימשיך לעבוד בגובה השכר אחרון שחושב במשך כל השנה. כאשר חל שינוי בנקודת ההנחה נוצר הפרש בין הסכום ששולם למס הכנסה בתקופת העבודה לבין המס שהיה משתלם על בסיס שנתי. בגין ההפרש הנ"ל מגיע החזר מס.

החלפת מקום עבודה

בהחלפת מקומות עבודה, מעסיק החדש מנכה מס בכל חודש לפי מדרגות מס השולי של העובד, מהחודש בו התחלת לעבוד אצלו. ללא תיאום מס המעסיק החדש לא מתחשב במשכורת שקיבלת ממעסיקים אחרים. מכיוון שהמס בסופו של דבר מחושב על בסיס שנתי. ישנם מקרים רבים ששולם מס גבוה באותו חודש, כאשר אם העובד היה מקבל את אותו שכר בלי להחליף מקום עבודה המס היה נמוך יותר.

בגין ההפרש הנ"ל מגיע לך החזר מס.

עבודה במספר מקומות במקביל

בנוסף לאמור לעיל, המעסיק במקום העבודה הנוסף ללא תאום מס ינכה על פי חוק מס מירבי של 48%.

סיבה נוספת להחזר מס הוא ביטוח לאומי, כיוון שללא תאום מס משולם ביטוח לאומי בשתי המקומות עבודה במדרגת מס הגבוה בגין ההפרש הנ"ל יכול להיווצר החזרי מס גבוהים ממס הכנסה ומביטוח לאומי.

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001