דמי לידה

דמי לידה משולמים מהמוסד לביטוח לאומי לאישה עובדת שיצאה לתקופת לידה והורות, אשר נועדו לפצותה על אובדן הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת בשל ההיריון והלידה.

 

דמי לידה מהווים תחליף לשכר עבודה ולצורך חישוב המס נחשבים כשכר עבודה רגיל ולכן חייבים בדמי ביטוח ומס הכנסה. דמי הלידה משולמים בסכום חד פעמים (לפי שכר ממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחודש בו יצאה לחופשת הלידה). בגין תשלום דמי הלידה יכול להיווצר החזר מס מהסיבות הבאות:

 

  • הארכת תקופת הלידה מעבר לתקופת הזכאות הקבועה בחוק (תקופה מרבית של 15 שבועות). כאשר העובדת מחליטה לדחות את חזרתה לעבודה, נוצרת תקופה בה היולדת לא מקבלת שכר. מכיוון שהמס מחושב על בסיס שנתי יכול להיווצר זכאות להחזר מס. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר היולדת מחליטה לא לחזור למקום העבודה.

 

  • דמי לידה נמוכים מהשכר הרגיל של העובדת מסיבות שונות (לדוגמא רכיבי שכר שלא נכללים בחישוב דמי הביטוח או פריסת הפרשי שכר וכו').

 

  • דמי לידה המשולמים ליולדת נחשבים כהכנסה בשנת קבלתם. בגין חזרה לעבודה לאחר שנת הלידה יכול להיווצר החזר מס מכיוון שהמעביד לא לוקח בחשבון באופן ייזום את התקופה שבה העובדת לא עבדה בתחילת השנה.

 

  • המעביד לא עדכן את נקודות הזיכוי הנוספות המגיעות ליולדת בשל הלידה בשנת הלידה.

במקרים רבים לא נלקחו בחשבון כל נקודות הזיכוי המגיעות לאשה במהלך השנים:

  • 1/2 נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ובשנת המס שבה מלאו לו שמונה עשרה שנים.

 

  • 2 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו חמש שנים.

 

  • 1 נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת המס שבה מלאו לו שבע עשרה שנים.

משנת 2012 גם אב זכאי לנקודות זיכוי לילד עד גיל 3:

  • 1 נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת הלידה ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים.

 

  • 2 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ובשנה שבה מלאו לו שנתיים.

 

על מנת לקבל את ההחזר צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה ולצרף אישור שנתי מהמוסד לביטוח לאומי על דמי הלידה שהתקבלו באותה שנה.

 

מצ"ב קישור להזמנת האישור מביטוח לאומי. האישור ישלח תוך מספר ימים ישירות לביתך.

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001