סיום תואר אקדמי או לימודי מקצוע​

סיום תואר אקדמי

 

תואר ראשון - מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון:

בשנת 2014 ואילך - יקבל 1 נקודת זיכוי בשנה שלאחר שנת סיום הלימודים או בשנה שלאחריה לפי בחירתו.

בשנים 2013-2007 - יקבל 1 נקודת זיכוי לכל שנה כמספר שנות הלימוד עד 3 שנים, החל מהשנה שלאחר שנת סיום הלימודים.

תואר שני – מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני:

בשנת 2014 ואילך - יקבל 1/2 נקודת זיכוי בשנה שלאחר שנת סיום הלימודים או בשנה שלאחריה לפי בחירתו.

בשנים 2013-2007 - יקבל 1/2 נקודת זיכוי לכל שנה כמספר שנות הלימוד עד שנתיים, החל מהשנה שלאחר סיום הלימודים.

תואר שלישי – מי שלומד במסלול "ישיר" לתואר אקדמי שלישי:

בשנת 2014 ואילך - יקבל 1 נקודות זיכוי בשנה שלאחר סיום התואר הראשון או בשנה שלאחריה לפי בחירתו ובנוסף יקבל 1/2 נקודת זיכוי בשנה שלאחר סיום הלימודים או בשנה שלאחריה לפי בחירתו.

בשנים 2013-2017 - יקבל במשך שלוש שנים 1 נקודת זיכוי לכל שנה החל מהשנה שלאחר סיום התואר הראשון ובנוסך יקבל למשך שנתיים 1/2 נקודת זיכוי לכל שנה החל מהשנה שלאחר סיום כל מסלול הלימודים.

תואר שלישי ברפואה או ברפואת שיניים –  מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים:

בשנים 2016-2014 - יקבל 1 נקודות זיכוי בשנה שלאחר סיום הלימודים או בשנה שלאחריה לפי בחירתו ובנוסף יקבל 1/2 נקודת זיכוי לאחר השנה שבה קיבל את נקודת הזיכוי.  

בשנים 2013-2007 - יקבל במשך שלוש שנים 1 נקודת זיכוי ובשנתיים הבאות 1/2 נקודת זיכוי לכל שנה. את הנקודות זיכוי יהיה ניתן לקבל רק לאחר סיום כל מסלול הלימודים.

 

הערה - משנת 2012 אפשר לבחור אם לנצל ההטבה בשנה שלאחר סיום הלימודים או החל מהשנה שלאחר סיום ההתמחות אם ההתמחות היא תנאי לתואר וזאת כל עוד החל את התמחותו לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת הלימודים בה סיים את לימודיו.

 

תואר אקדמי – תואר מוכר כמשמעותו לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.

 

לימודי מקצוע

מי שסיים לימודים לרכישת מקצוע מסויים (לדוגמא: הנדסאי, טכנאי, חשמלי, תעודת הוראה) בהיקף שעות של 1,700 שעות לפחות (הזהות לשעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה), וזכאי לתעודת מקצוע (תעודה המוכרת על ידי משרד ממשלתי):

בשנת 2017 - יקבל 3/4 נקודת זיכוי בשנה שלאחר סיום הלימודים או בשנה שאחריה לפי בחירתו.

בשנת 2016-2014 - יקבל 1/2 נקודת זיכוי בשנה שלאחר סיום הלימודים או בשנה שאחריה לפי בחירתו.

דגש - אם יבחר לנצל את ההטבה בשנים 2017-2018 יהנה מנקודות זיכוי המיוחסות לשנים אלו (לדוגמא: בגין סיום לימודי מקצוע בשנת 2015, ניתן לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת 2016 ולקבל 1/2 נקודת זיכוי או בשנת 2017 ולקבל 3/4 נקודת זיכוי) 

עד שנת 2013 - יקבל 1/2 נקודת זיכוי לכל שנה כמספר שנות הלימוד עד 3 שנים, בשנה שלאחר שנת סיום הלימודים.

מי שיסיים את לימודי המקצוע:

בשנת 2018 - יהיה זכאי ל 1 נקודת זיכוי.

קבלת בזכאות

על מנת לקבל את הזיכוי עליך להציג אישור על סיום הלימודים או תעודת גמר או תעודת זכאות ללימודי מקצוע, לפי העניין, למלא טופס 119, הצהרה על סיום לימודים ולצרפו לדוח השנתי.

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001