נטול יכולת וזיכוי בעד אחזקת בן משפחה במוסד​

נטול יכולת

אם היה לך או לבן זוגך בשנת המס ילד  משותק, עיוור או מפגר יובא בחישוב המס שלך או של בן זוגך לפי בחירתכם, 2 נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור. הזיכוי ינתן גם בשל ילד עד גיל 18 הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז. כהוכחה יש להמציא בנוסף לטופס 116א הפניה של וועדת השמה לחינוך מיוחד (גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל, מסלול 07).

בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא בנוסף לטפסים 127 ו- 116א מסמכים לפי דרישת פקיד השומה בהתאם לנסיבות המקרה.

לפי סעיף 45 לפקודה הורה אשר ילדו או ילדו של בן הזוג נטול יכולת, זכאי לקבל 2 נקודות זיכוי בשנת המס כלהלן:

ילד עד גיל 18

 • ילד משותק – שאובחן על ידי רופא מומחה (נוירולוג או רופא מומחה להתפתחות הילד) כמשותק באחד מגפיו או שרופא אישר לגביו שנולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו.
 • עיוור - ילד שאובחן כעיוור על ידי רופא העיניים
 • פיגור שכלי – ילד שאובחן כסובל מפיגור שכלי על ידי רופא מומחה (נוירולוג או רופא מומחה להתפתחות הילד).
 • ילד הסובל מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה והופנה על ידי ועדת השמה לחינוך מיוחד:
 • גן לחינוך מיוחד.
 • בית ספר לחינוך מיוחד.
 • כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל.
 •  "מסלול 07" - בחטיבה העליונה בבתי ספר תיכוניים (מכיתה י' עד יב') ולגבי חלק מהכיתות בבתי ספר על יסודיים (מכיתה ט' עד יב').

 

 • ילד הסובל פיגור התפתחותי עקב מחלה קשה והוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי ל"גמלת ילד נכה" או זכאי לגמלה.

לצורך קבלת נקודות הזיכוי נדרש להמציא מסמכים כדלהלן ולעמוד בתנאים הבאים:

 • טופס 127 – תעודה רפואית מרופא לצורך תביעת זיכוי ממס הכנסה חתום על ידי רופא מומחה.
 • טופס 116א – בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת חתום על ידי ההורים.
 • מבחן הכנסות של נטול היכולת ובן זוגו - ההכנסה החייבת של נטול היכולת לא עלתה על 167,000 ש"ח (במונחי 2016), והכנסה חייבת של נטול היכולת ושל בן זוגו לא עלתה על 268,000 ש"ח (במונחי 2016).

 

ילד מעל גיל 18 ("ילד בגיר")

 • ילד משותק, עיוור, או בעל פיגור שכלי כאשר
 • ילד הסובל מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה והופנה על ידי ועדת השמה לחינוך מיוחד המופיע בתנאי הזכאות עד גיל 18. הזכאות תהיה עד לסיום הלימודים בתיכון.
 • מי שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכרות בשיעור של לפחות 74% לצמיתות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לצורך קבלת נקודות הזיכוי נדרש להמציא מסמכים כדלהלן ולעמוד בתנאים הבאים:

 • טופס 127
 • טופס 116א
 • מבחן הכנסות של נטול היכולת ובן זוגו
 • הילד נטול היכולת לא יצא מחזקת הוריו, קרי סמוך לשולחן הורי:
 • גם מי ששוהה במסגרת מיוחדת יכול להיחשב כ"סמוך לשולחן ההורים".
 • בגיר נטול יכולת שנישא לבת זוגו שהוא נטול יכולת ועדיין תלוי בהוריו יכול להחשב כ"סמוך על חשבון ההורים".

זיכוי בעד אחזקת בן משפחה במוסד

אם היה לך בן משפחה שהוא משותק לחלוטין, מרותק באופן קבוע למיטה, עיוור, בלתי שפוי בדעתו או סובל מפיגור שכלי והקרבה המשפחתית היא בן זוג, ילד או הורה והם נמצאים במוסד מיוחד והנך משתתף בהוצאות האחזקה, תהיה זכאי לזיכוי מהמס לפי החישוב הבא:

מהסכום ששולם בגין שהיית הקרוב במוסד יקוזז 12.5% מהכנסתך החייבת (הכנסה לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים שהותרו ממנה), ומהיתרה יחושב לך זיכוי בגובה של 35%.

לצורך קבלת נקודות הזיכוי נדרש להמציא מסמכים כדלהלן ולעמוד בתנאים הבאים:

 • טופס 127 - תעודה רפואית מרופא לצורך תביעת זיכוי ממס הכנסה חתום על ידי רופא מומחה.
 • טופס 116א – בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת חתום על ידי המבקש.
 • מבחן הכנסות של נטול היכולת ובן זוגו -  ההכנסה החייבת של נטול היכולת לא עלתה על  167,000 ש"ח (במונחי 2016), והכנסה חייבת של נטול היכולת ושל בן זוגו לא עלתה על  268,000 ש"ח (במונחי 2016).
 • אישור הוצאות אחזקה במוסד.

במקרה שקיימות הוצאות עבור ילד המאושפז במוסד יכולים ההורים לבחור בין שתי נקודות הזיכוי לבין זיכוי ממס הכנסה עבור ילד מאושפז במוסד.

לדוגמא: להורה בן עיוור שמאושפז במוסד מיוחד. העלות השנתית של האחזקה המשולמת על ידי ההורה כ- 100,000 ש"ח. הכנסתו החייבת של ההורה עומדת על 300,000 ש"ח ואילו הכנסתו של בנו נטול היכולת הינה 150,000 ש"ח. מה יהיה הזיכוי ממס בגין נטול היכולת.

- מסלול נקודות הזיכוי: שווי 2 נקודות זיכוי הינו 5,184 ש"ח בשנה (במונחי 2016)

- מסלול זיכוי בגין אחזקה במוסד:

הוצאות אחזקה במוסד                  100,000 ש"ח

הפחתה 12.5% מהכנסה               37,500 ש"ח  (300,000*12.5%)   

יתרה לניצול הזיכוי                          62,500 ש"ח

שיעור הזיכוי 35%                           21,875 ש"ח (62,500*35%)

03-9688895​

asaf@marciano.co.il​

חפשו אותנו ב-

לפגישת יעוץ חינם

התקשרו:  050-7931001